Reprogram dugovanja

U cilju poboljšanja poslovne saradnje sa korisnicima naših usluga (skupštine stanara i druga pravna lica) kreirali smo sprecijalnu akciju. Korisnici usluga imaju mogućnost da izmire svoje zaostale obaveze prema JP „NIŠSTAN“ kroz REPROGRAM DUGOVANJA.

U toku je sklapanje SPORAZUMA o regulisanju međusobnih prava i obaveza koji omogućava korisnicima usluga da izmire svoja dugovanja u VIŠE MESEČNIH RATA.

Zahtev za reprogram dugovanja možete podneti u službenim prostorijam JP „NIŠSTAN“, kancelarija br. 303.
Kontakt osoba: Tamara Mitrović, šef službe prodaje.
Kontakt telefon: 063/1098349
E-mail: prodaja@nisstan.rs

Redovne platiše

Korisnici usluga koji svoja mesečna zaduženja po računima JKP „Objedinjena naplata“ izmire dugovanja do 20-tog u mesecu ostvaruju pravo na popust u iznosu od 5%.