Delatnost

Osnivač: Skupština grada Niša

Osnovna delatnost Javnog preduzeća za stambene usluge ,,Nišstan,, je održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija u njima. To su radovi kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje sigurnost korisnika i okoline (popravke krovova, fasada, liftova, ..) i poslovi hitnih intervencija (vodovod i kanalizacija, elektro radovi, građevinsko-zanatski radovi, manje popravke i odglavljenja osoba iz lifta…) koje obavlja Služba hitnih intervencija.

Održavanje zgrada vrši se na osnovu ugovora sklopljenih sa skupštinama zgrada. Odluku o sklapanju ugovora donosi Skupština zgrade saglasnošću vlasnika stanova i drugih posebnih delova stambene zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. Osim radova utvrđenih ugovorom, JP „Nišstan“ obavlja i druge poslove na stambenim zgradama, a na zahtev vlasnika stanova i skupština zgrada. Ovi poslovi se posebno ugovoraju, sa mogućnošću odloženog plaćanja.

Javno preduzeće «Nišstan» održava više od 1.400 stambenih zgrada, 30.000 stanova, 470 liftova i 430 hidrofora.

Radovi koje obavlja JP «Nišstan»i njihovo finansiranje definisani su Zakonom o održavanju stambenih zgrada i stanova («Sl. glasnik RS», br. 44/95) i vrše se na osnovu ugovora sa skupštinama zgrada. Troškovi održavanja se plaćaju mesečno preko JKP «Objedinjena naplata». Godišnje programe radova na održavanju zajedničkih delova stambenih zgrada usvaja Upravni odbor JP „Nišstan“, uz saglasnost Skupštine grada Niša.

U Službi hitnih intervencija angažovani su radnici stručno osposobljeni za sve vrste radova koji su opremljeni svim potrebnim alatom, uređajima i rezervnim delovima da u najkraćem roku otklone sve prijavljene kvarove.