Финансијски извештаји

Основни подаци

Назив: НИШСТАН
Пословно Име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ НИШСТАН СА ПО, НИШ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 07379625
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Општина: Ниш – Медиана | Место: Ниш | Улица и број: Бранка Крсмановића 1
Датум оснивања: 29.03.1990
ПИБ: 100337368

Годишњи финансијски извештаји

Одређене податке из обрађених финансијских извештаја, предатих у складу са Законом о рачуноводству и ревизији можете погледати на сајту Агенције за привредне регистре у делу:
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

Финансијски извештаји:

ФИ 2010   ФИ 2011   ФИ 2012   ФИ 2013   ФИ 2014   ФИ 2015

План програма пословања:

План 2016   План 2017

Квартални извештаји за 2016:

1.квартал_2016   2.квартал_2016   3.квартал_2016   4.квартал_2016

Квартални извештаји за 2017:

1.квартал_2017

Напомена: Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији, од 1. јануара 2010. године прописан је обједињени поступак пријема,регистрације и обраде финансијских извештаја у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, стога у будуће, све информације везане за финансијске извештаје можете наћи на интернет страници Агенције за привредне регистре.