Hitne intervencije

Radovi hitnih intervencija se organizuju na način da se oobezbedi stambenoj zgradi intervencija u najkraćem mogućem roku, odmah nakon prijema poziva, a najkasnije u roku od 24 sati.

Hitne intervencije se organizuju za :
– vodovodne instalacije,
– kanalizacione instalacije,
– elektroinstalacije,
– liftovska postrojenja,
– hidroforska postrojenja i
– građevinske i građevinsko-zanatske radove.

Radno vreme: 00.00-24.00

07.00-22.30 – aktivno dežurstvo za radove hitnih intervencija koje obezbeđuju zaštitu zaštitu stambenog fonda uz zamenu rezervnih delova i materijala u cilju zaustavljanje štete i popravke koje omogućavaju funkcionisanje instalacija, oprema ili uređaja odnosno da se obezbedi normalno korišćenje stambenih zgrada i poslovnog prostora.

22.30-07.00 – pasivno dežurstvo za havarije na elektro instalacijama (paljevine na glavnoj razvodnoj tabli), liftovima (zaglavljenje putnika), hidroforima, kanalizaciji (zagušenja) i vodovodu (pucanje ventila).
Zadatak hitnih intervencija je da se spreči ili otkloni opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno, obezbedi sigurnost korisnika zgrade, a njene uređaje, instalacije i opremu dovede u stanje pouzdane funkcionalnosti.

Lokacija Branka Krsmanovića 1

SLUŽBA HITNIH INTERVENCIJA: 018/ 4235-177