Информације од јавног значаја

Овлашћења лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја су : Саша Милошевић и Јасмина Стаменковић

 

Rešenje o određivanju lica za postupanje po zahtevu