Istorija

Odlukom Skupštine opštine Niš, novembra 1965. god. osnovano je Stambeno preduzeće „Niš“. Preduzeće je počelo sa radom 01.01.1966. god. sa 19 zaposlenih, a prvi direktor bio je Božidar Mijalković.

Preduzeće je više puta menjalo naziv:
1966-1974 Stambeno preduzeće „Niš“
1974-1990 Samoupravna interesna zajednica stanovanja
od 1990   Javno preduzeće za stambene usluge „Nišstan“.

Poslovanje preduzeća uređuje se bazira na sledećim pozitivnim zakonskim propisima:
– Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (Sl.glasnik RS br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 i123/2007);
– Zakon o javnoj svojini (Sl. Glasnik RS 72/2011);
– Zakon o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS 36/2011, 99/2011);
– Zakon o stanovanju (Sl. Glasnik br.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, i 99/2011);
– Zakon o održavanju stambenih zgrada (Sl. Glasnik br. 44/95, 46/98, 1/2001-Odluka USRS br. 186/96 i 101/2005, 27/2011, 88/2011)

Danas JP „Nišstan“ ima više od 150 zaposlenih, a funkciju direktora obavlja Nikolić Dejan, diplomirani inženjer mašinstva, Master informatike.

Za preko pola veka postojanja izgradili smo oko 20.000 stanova i stotine lokala, a uporedo se vrši održavanje velikog stambenog fonda u Nišu.