Konkurs za najlepši ulaz – odluka komisije

KONKURS ZA NALLEPŠI ULAZ GRADA NIŠA 2022

U periodu od 15.06.- 01.09.’22. god pristiglo he dvanest prijava stambenih zajednica, koji se nalaze u
sistemu održavana LP „NIŠSTAN“ – NIŠ, redosledom prijema prijava:

01. ul. Narodnih heroja br.38
02. Bulevar Nemanjića br.92
03. ul. Majakovskog br.36
04. ul. Vardarska br.9
05. ul. Boška Buhe br.1
06. Bulevar 3. Vinia br.73
07. ul. Knjaževačka br.191
08. ul. Mokranjčeva br.77
09. ul. Patrisa Lumumbe br.6
10. ul. Knjaževačka br.147A
11. ul. Sremska br.17
12. ul. Blagoja Parovića br.8

Komisija je u periodu do 26.09.’22. god. obišla, slikala zatečeno stanje, a potom bodovala sve prijavljene, a na osnovu kriterijuma: uređenje pristupnih staza i zelenih površina stambene zajednice, uređenje ulaza stambene zajednice, uređenje stepenišnog prostora stambene zajednice, uređenje zajedničkih prostorija, kreativnost u urebenьu zaedničkih prostoria, opšti utisak
komisijіe i motivaciono pismo.

Imenovana komisija od strane v.d. Direktora LP „NIŠSTAN“, Rešenjem br. 01-3421 od 07.06.’22 god izabrala je POBEDNIKA KONKURSA ZA NALLEPŠI ULAZ GRADA NIŠA 2022.god. st. zajednicu:

ul. Maakovskog br.36, upravnik Blagojević Bratislav

Prijem korisnika usluga

U cilju unapređenja komunikacije sa korisnicima usluga, sagledavanja i rešavanja problema sa kojima se oni suočavaju, direktor JP «NIŠSTAN» dr Nenad Hafner, zajedno sa saradnicima, uvodi svaki petak u toku trajanja redovnog radnog vremena, prijem za korisnike usluga JP «NIŠSTAN», kao i za sve potencijalne korisnike usluge, u svom kabinetu na drugom spratu poslovne zgrade.

Svi zainteresovani mogu da se prijave za razgovor sa direktorom preduzeća  i ostalim članovima rukovodstva na jedan od tri ponuđena načima:

  1. doći lično i popuniti prijavu u kabinetu direktora preduzeća
  2. popuniti on-line prijavu http://nisstan.rs/online-prijava/
  3. prijaviti se telefonom na broj: (018) 42-34-358;