Komercijalne usluge

JP „NIŠSTAN“ ima dugogodišnje iskustvo i reference u građevinskoj, elektroinstalaterskoj, vodovodnoj, kanalizacionoj, liftovskoj i hidroforskoj delatnosti, kao i licencirane inženjere i stručne timove za projektovanje, izvođenje, koordinaciju i nadzor. U cilju proširenja usluge održavanja stambenih zgrada, obavljamo i poslove na investicionom održavanju stambenih zgrada i pojedinačnih stanova i poslovnog prostora.

Zaključivanjem pojedinačnih Ugovora o investicionim radovima sa našim korisnicima ali i drugim pravnim i fizičkim licima obavljamo radove sledećih komercijalnih usluga:

 • obrada prispelih zahteva za izvođenje radova (građevinskih, mašinskih i elektro radova)
 • izlazak stručne ekipe na teren po zahtevu predsednika skupštine stanara ili vlasnika stana radi sagledavanja činjeničnog stanja i izrada predmera i predračuna u skladu sa zahtevom
 • poslovi odgovornog Izvođača radova za građevinske, građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju, mašinske i elektro radove:
  • molersko-farbarski radovi,
  • renoviranje kupatila, zamena vodovodne mreže, sanitarne opreme, zamena kanalizacione mreže,
  • zamena elektro imstalacija,
  • saniranje ravnih i kosih krovova sa izradom hidroizolacije,
  • zamena oluka,
  • betoniranje,
  • odvoz šuta,
  • usluga rada kompresora,
  • usluga rada cisterne,
  • bravarski i drugi zanatski radovi…
 • vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji građevinskih konstrukcija, završnim građevinskim i zanatskim radovima, kao i nad izvođenjem mašinskih i elektro radova.
Posebna pogodnost našim korisnicima jeste PLAĆANJE U VIŠE MESEČNIH RATA za izvršenje radova komercijalnih usluga.