Kontakt

JP Nišstan
Branka Krsmanovića 1,
Niš, Srbija

Telefoni: 018/4224-724, 4533-721, 4224-792
Faks: 018/4232-441
Sekretarica: 018/4234-358
Email: info@nisstan.rs

Hitne intervencije: 018/4235-177
Pravna služba: 018/3405-128 pravna@nisstan.rs
Finansijska služba: 018/3405-141 finansije@nisstan.rs
Služba stambenog i poslovnog prostora: 018/3405-170, 018/3405-16office@nisstan.rs
Arhiva: 018/3405-122

PIB: 100337368
Matični broj: 07379625
Šifra delatnosti:: 4391

Pošaljite poruku:


Prikaži veću mapu