Najlepsi ulaz grada

Konkurs Najlepši ulazy grada Niša 2022

U periodu od 15.06.2022 do 01.09.2022 godine primaće se prijave na konkurs za stambene zajednice koji se nalaze u sistemu održavanja JP „Nišstan“ Niš ili se prijave na održavanje do 31.08.2022

Svi detalji u prilogu

Motivaciono pismo

Prijavni list