Руководство

photo

ДИРЕКТОР:

др  Ненад Хафнер, доктор економских наука – Биографија – direktor@nisstan.rs

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Небојша Митић, спец. струк. инж. пољопривреде за органску пољопривреду – биљна производња – председник

Ивана Љубић, дипломирани економиста – члан

Горан Божић, дипломирани економиста, представник запослених – члан – Биографија

Р У К О В О Д И О Ц И :

ФИНАНСИЈСКО – ПРАВНИ СЕКТОР:
Олгица Лазић, дипломирани економиста finansije@nisstan.rs

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА:
Миомир Динић, дипломирани инжењер електронике elektro@nisstan.rs

СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛЕ:
Саша Милошевић, правник komercijala@nisstan.rs