Руководство

ДИРЕКТОР:

Мирољуб Ћупић, Дипломирани инжењер машинства, Мастер информатике –  direktor@nisstan.rs – Биографија

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Небојша Митић, спец. струк. инж. пољопривреде за органску пољопривреду – биљна производња – председник – Биографија

Ивана Љубић, дипломирани економиста – члан – Биографија

Горан Божић, дипломирани економиста – члан, представник запослених – Биографија

Р У К О В О Д И О Ц И :

СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА:
Горан Божић, дипломирани економиста finansije@nisstan.rs

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА:
Горан Коцић, дипломирани инжењер машинства elektro@nisstan.rs

СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА, СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:
Саша Милошевић, дипломирани правник komercijala@nisstan.rs