Tekuće održavanje

Radovi tekućeg održavanja zajedničkih delova stambenih zgrada, obuhvataju redovne, mesečne preglede i servisiranje liftovskih i hidroforskih postrojenja, prema planu, programu i uputstvu proizvođača i tehničkim normativima i propisima.

U okviru tekućeg održavanja, stručni timovi JP „NIŠSTAN“ vrše proveru pravilnosti rada instalacija, hidrofrskog postrojenja (naročito ispravnost sklopki visinskog pritiska u cilju zaštite postrojenja od „suvog rada“), lifta sa svim sigurnosnim uređajima (posebno kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnje sklopke, odbojnika, vrata) uz proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna, ali i ostale radove definisane Ugovorom o održavanju.

Obaveza skupštine stanara je da izvrši redovni godišnji pregled liftova od strane ovlašćene institucije u cilju dobijanja stručnog mišljenja za upotrebu lifta uz prisustvu stručne službe JP „NIŠSTAN“, kao i da snosi troškove vezane za usklađivanje stanja lifta sa važećim tehničkim propisima.

Redovno održavanje obuhvata pregled postrojenja i uređaja, kontrolu njihovog rada prema uputstvu proizvođača. Ovi radovi obezbeđuju pouzdanu funkcionalnost uređaja, sprečavaju velike havarije i produžuju vek njihovog korišćenja.