Usluge

JP „NIŠSTAN“ je specijalizovano predueće za održavanje zajedničkih delova, instalacija i uređaja u stambenim zgradama na osnovu ugovora sklopljenih sa skupštinama zgrada i pravnim licima, a u skladu sa tehničkim propisima i odgovarajućim normativima kvaliteta.

Održavanje zajedničkih i posebnih delova stambenih zgrada, uređaja i instalacija obuhvata radove na tekućem održavanju kojima se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi, obezbeđuje njihovu ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Radovi hitnih intervencija obuhvataju građevinsko-zanatske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji, elektro radove, popravke i odglavljenja osoba iz lifta, a u skladu sa odredbama Ugovora o održavanju.

Komercijalne usluge odnosno radovi na investicionom održavanju nisu obuhvaćene naknadom o održavanju. One predstavljaju posebne usluge koje se definišu Ugovorom o investicionim radovima.

Cenovnik usluga održavanja stambenog i poslovnog prostora.