Najlepši ulaz grada Niša

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Радови код хитних интервенција се организују како би се стамбеној згради, обезбедила интервенција у најкраћем могућем року, одмах након позива, а најкасније у року од 24 часа.

 

У служби НИШЛИЈА

Јавно предузеће за стамбене услуге НишСтан

 

ONLINE

пријава кварова

ONLINE

пријава захтева управника

правна лица

Комерцијалне

услуге по уговору

Ко смо ми?

Јавно предузеће за стамбене услуге чији је оснивач Град Ниш, а које послује од 1965.

Наша основна делатност је одржавање стамбених зграда, станова и пословног простора

 

У послове одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима спадају радови којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, ..) и послови хитних интервенција (водовод и канализација, електро радови, грађевинско-занатски радови, мање поправке и одглављења особа из лифта…) које обавља Служба хитних интервенција.

У Служби хитних интервенција ангажовани су радници стручно оспособљени за све врсте радова који су опремљени свим потребним алатом, уређајима и резервним деловима да у најкраћем року отклоне све пријављене кварове.

Stambenih zgrada
0
stanova
0
liftova
0
hidrofora
0

Текуће одржавање

Радови текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда, обухватају редовне, месечне прегледе и сервисирање лифтовских и хидрофорских постројења, према плану, програму и упутству произвођача и техничким нормативима и прописима.

У оквиру текућег одржавања, стручни тимови ЈП „НИШСТАН“ врше проверу правилности рада:

Realizovani projekti

Све наше активности можете да погледате на нашем сајту, као и да нам предложите будуће пројекте…

 

Контакт подаци

Овде можете видети основне контакт податке као што су адреса, телефони и маилови.

Уколико желите да контактирате неког из рукодовства посетите овај линк

 

ЈП НишСтан

Бранка Крсмановића 1, Ниш, Србија

ПИБ: 100337368

Матични број: 07379625

Шифра делатности: 4391

 

Рачуни у банкама
Пишите нам

info@nisstan.rs

Lokacija

Бранка Крсмановића 1