Хитне интервенције

Радови хитних интервенција се организују на начин да се ообезбеди стамбеној згради интервенција у најкраћем могућем року, одмах након пријема позива, а најкасније у року од 24 сати.

Хитне интервенције се организују за :
– водоводне инсталације,
– канализационе инсталације,
– електроинсталације,
– лифтовска постројења,
– хидрофорска постројења и
– грађевинске и грађевинско-занатске радове.

Радно време: 00.00-24.00

07.00-22.30 – активно дежурство за радове хитних интервенција које обезбеђују заштиту заштиту стамбеног фонда уз замену резервних делова и материјала у циљу заустављање штете и поправке које омогућавају функционисање инсталација, опрема или уређаја односно да се обезбеди нормално коришћење стамбених зграда и пословног простора.

22.30-07.00 – пасивно дежурство за хаварије на електро инсталацијама (паљевине на главној разводној табли), лифтовима (заглављење путника), хидрофорима, канализацији (загушења) и водоводу (пуцање вентила).
Задатак хитних интервенција је да се спречи или отклони опасност по живот и здравље људи, односно, обезбеди сигурност корисника зграде, а њене уређаје, инсталације и опрему доведе у стање поуздане функционалности.

Локација Бранка Крсмановића 1

СЛУЖБА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА: 018/ 4235-177