Информације

ПИБ: 100337368

Матични број: 07379625

Шифра делатности:: 4391

Banca Intesa 160-7699-65

Raiffeisen bank 265-4010310003270-36

Комерцијална банка 205-4077-79