Набавка добара-канцеларијског материјала ЈНМВ бр.6/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovora-kancelarijski materijal

Pojašnjenja -kancelarijski materijal

Izmena konkursne dokumentacije-kancelarijski materijal

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda-kancelarijski materijal

KD kancelarijski materijal