Набавка електро материјала, ЈНМВ бр.4/2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora elektro materijal

Dodatna pojasnjenja

Poziv za podnošenje ponuda-elektro materijal

Konkursna dokumentacija