Набавка финансијске услуге-кредита-дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, ЈНМВ бр.3/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-kredit

Pitanja i odgovor br.3-banka intesa

Pitanja i odgovor br.2 -banka intesa

Pitanja i odgovor-Banka Intesa

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda-kredit

KD kredit.part2

KD kredit.part3

KD kredit.part1