Набавка потрошног материјала, ЈНМВ бр.1/2016

Obavestenje o zakljucenom ugovoru potrosni materijal

Odluka o dodeli ugovora potrošni materijal

Dodatna pojasnjenja

Izmena KD

Poziv za podnošenje ponuda potrošni materijal

KD potrošni materijal