Nabavka radne i zaštitne odeće i opreme, JNMV 2/2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru radna i zastitna odeca i oprema

Odluka o dodeli ugovora radna i zastitna odeca

Druga izmena KD

Dodatna pojasnjenja

Izmenjena KD

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda-radna i zastitna odeća i oprema

KD