Набавка резервних делова за одржавање лифтовских постројења у поновљеном поступку, ЈНМВ бр.7/2017

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-II partija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-IV partija

Odluka o dodeli ugovora rez.delovi za liftove ponovljeni postupak

Poziv za podnosenje ponuda rez.delovi za liftove

KD rezervni delovi za liftovska postrojenja