Nabavka rezervnih delova za održavanje voznog parka, JNMV 1/2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-II partija – Copy

Obavestenje o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora-rezervni delovi za teretna vozila

Odluka o obustavi postupka-rezervni delovi za putnicka vozila

Dodatna pojasnjenja JNMV 1-2019

Poziv za podnošenje ponuda-rez.delovi za vozni park

KD rez.delovi za održavanje voznog parka