Наредба – мера предострожности од ширенја Корона вируса

На основу чл.192. Закона о раду и чл.56. Статута ЈП”Нишстан”Ниш, и наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша од 16.03.2020.гор.,директор предузећа доноси следећу

Наредбу

1. Због мера предострожности од ширења Корона вируса (ЦОВИД-19) и сходно Наредби Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, обуставља се рад шалтера у приземљу пословног објекта ЈП”Нишстан”Ниш за пријаву кварова хитних интервенција почев од 17.03.2020.год. до даљњег.

ЈП”НИШСТАН”НИШ
Директор
Мирољуб Ћупић