Постављање јарбола испред зграде Универзитета у Нишу

Дана 15.06.2015. год. ЈП НИШСТАН започео је радове на постављању 16 јарбола испред зграде Универзитета у Нишу, а на основу пројекта ЈП Завода за Урбанизам у Нишу, одобрења за градњу бр. 351-59/2015-06 од 10.03.2015. год. Радови ће бити завршени до 28.07.2015.