Радови на ископу јавне површине у ул. Светозара Марковића бр.7

Од 27.05.2015. год. вршиће се ископ јавне површине у дужини од 5м као и полагање водоводне цеви. Рок извођења радова је 10 дана.