Редовне платише

Корисници услуга који своја месечна задужења по рачунима ЈКП „Обједињена наплата“ измире дуговања до 20-тог у месецу остварују право на попуст у износу од 5%.