Репрограм дуговања

У циљу побољшања пословне сарадње са корисницима наших услуга (скупштине станара и друга правна лица) креирали смо спрецијалну акцију. Корисници услуга имају могућност да измире своје заостале обавезе према ЈП „НИШСТАН“ кроз РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА.

У току је склапање СПОРАЗУМА о регулисању међусобних права и обавеза који омогућава корисницима услуга да измире своја дуговања у ВИШЕ МЕСЕЧНИХ РАТА.

Захтев за репрограм дуговања можете поднети у службеним просторијам ЈП „НИШСТАН“, канцеларија бр. 303.
Контакт особа: Тамара Митровић, шеф службе продаје.
Контакт телефон: 063/1098349
E-mail: prodaja@nisstan.rs