Руководство

ДИРЕКТОР:

Дејан Николић, Машински факултет Универзитета у Нишу, образовни профил: хидроенергетика –  direktor@nisstan.rs – Биографија

Има положен државни испит за рад у државној управи.

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Оливера Ђорђевић, дипломирани инжењер гражевинарства – председник – Биографија

Данијела Миличевић, мастер правник – члан – Биографија

Горан Божић, дипломирани економиста – члан, представник запослених – Биографија

Р У К О В О Д И О Ц И :

СЕКТОР ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА:
Горан Божић, дипломирани економиста finansije@nisstan.rs

СЕКТОР ОДРЖАВАЊА:
Горан Коцић, дипломирани инжењер машинства elektro@nisstan.rs

СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА, СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:
Саша Милошевић, дипломирани правник komercijala@nisstan.rs

СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА:
Марија Јовановић, дипломирани економиста marija.jovanovic@nisstan.rs