Текуће поправке и одржавање возила са заменом резервних делова-поновљени поступак, ЈНМВ бр.2/2020

Обавештење о закљученом уговору

Obavestenje o obustavi postupka II partija

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda-rez.delovi za vozni park

Konkursna dokumentacija