Набавка добара-електро материјала ЈНМВ бр.2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-elektro materijal

Pojašnjenja br.4-elektro materijal

Pojašnjenja br.3 – elektro materijal

Pojašnjenja br.2 -elektro materijal

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenja konkursne dokumentacije-elektro materijal

Poziv za podnošenje ponuda-elektro materijal

KD elektro materijal